På kontanthjælp er to tusind kroner mange penge

Vi kan diskutere, om kontanthjælpen er for høj. Vi kan diskutere, om mindstelønnen er for lav eller for hårdt beskattet. Vi kan diskutere, om der er nogle få modtagere af kontanthjælp, hvis økonomiske incitament er i underkanten.

Men det er meget svært at tage seriøst, når mere end velbetalte folketingspolitikere nedvurderer to tusind kroner som “ikke noget særligt”. Det er altså mange penge, når man skal leve af overførselsindkomster. Og det gælder i øvrigt også for arbejdere på lave lønninger, eller hvis man af den ene eller anden grund har en presset økonomi.

Så når Kristian Jensen, Hans Andersen, Lars Løkke Rasmussen og en masse andre borgerlige politikere tillader sig at tale et så relativt stort beløb ned, så trænger de vist til at komme ud i nyttejob og fjerne padderokker på en kommunal grund et sted i udkants-Danmark.

Hvad bilder I jer egentlig ind?

Politikeres og mediers særlige ansvar

I kølvandet på skyderierne i København sidste weekend, var medier og politikere hurtigt ude og talte om “terror” og “angreb på demokrati og ytringsfrihed”. Vi skal undgå “radikalisering” og forebygge en opdeling i “dem” og “os”. Her har vi alle, og politikere og medier i særdeleshed, et ansvar, når vi taler om overgreb, attentater og mord i vores samfund.

Først og fremmest: Er det rimeligt at kalde lørdagens attentater for terrorisme? Det blev og bliver diskuteret flittigt – ikke mindst set i lyset af, at vi stadig ikke har fuld sikkerhed for hverken gerningsmand/-mænd eller motiv.

I forlængelse af denne debat er det nu relevant at stille endnu et spørgsmål: Hvornår er der tale om terrorisme, og hvornår er der “blot” tale om hadforbrydelser, attentater, overgreb osv.?

Alt for mange muslimer er efter i lørdags blevet udsat for overgreb af forskellig slags. Der tegner sig et mønster af et angreb på Islam som sådan. Overgreb på enkeltpersoner med det formål at intimidere og skabe frygt blandt en større gruppe af mennesker på grund af gruppens religion: Er det terrorisme?

Hvorfor er skyderierne ved Krudttønden og i Krystalgade “terror”, mens overgreb på muslimske medborgere er “hadforbrydelser”?

Efter min mening er det sådanne retoriske forskelle – hvor beskedne de end måtte se ud – der er med til at grave grøfter mellem “dem” og “os”: Når muslimer begår overgreb, er det terror – når andre borgere begår overgreb, er det noget andet; hadforbrydelser, politisk eller religiøst motiveret vold osv.

Forskelsbehandlingen ses også tydeligt i den måde, vi håndterer det på politisk. Tag regeringens udspil i indeværende uge som eksempel: Muslimsk “terror” følges op med højt profilerede bevillinger til politi og sikkerhedstjenester, øget overvågning mv. Ikke-muslimske “hadforbrydelser” følges op med kortlægning, kampagner mv.

Mange folkevalgte taler lige nu om “imamernes særlige ansvar”. Jeg kunne ind imellem ønske, at vores medier og politikere havde mere fokus på og bevidsthed om deres eget helt særlige ansvar – hvordan deres egen retorik påvirker vores samfund og dets sammenhængskraft. Og hvordan vi i vores ord og handlinger til stadighed lægger afstand til muslimer i Danmark.

Bidrager Danmark til et splittet Irak?

Sarah Leah Whitson (Human Rights Watch) har skrevet en glimrende artikel om situationen i Irak netop nu: Why the Fight Against ISIS is Failing. Det er et must-read for alle, der beskæftiger sig med situationen i Irak, Islamisk Stat, Vestens bidrag osv. Du får blandt andet lidt baggrund om, hvorfor sunni-araberne er nøglen til at besejre Islamisk Stat i Irak. Desuden er der nogle gode forslag til, hvordan sunni-inklusionen i Irak kan styrkes.

Her vil jeg trække en tråd, der har direkte betydning for Danmarks transportbidrag: B 122 (Herculesflyet).

“The fragmentation of Iraq’s fighting forces into unaccountable sectarian militias responsible for horrific abuses against Iraqi civilians is part of Iraq’s slide into a broken state that no amount of foreign aid and military intervention will be likely to put back together.”

Det har længe været kendt, at sekteriske militser er et kæmpe problem for at skabe en fælles og effektiv front i Irak mod Islamisk Stat.

Det har været sværere at skabe opmærksomhed omkring, hvordan disse militser bliver støttet og forsynet med våben og andet materiel.

“The Shi’a militias supporting the U.S.-led bombing campaign are armed, funded, salaried, and supported by the Iranians, but also by the Iraqi government, which is in turn armed and funded by Washington. While the U.S. says that its weapons, budgeted at $1.3 billion for 2015, are intended for Iraqi security forces, the reality is that much is ending up in the hands of these militias.”

Og videre:

“The problem is that these militias are carrying out abuses that have only further alienated Sunnis and served as a recruiting tool for ISIS: mass executions of Sunni prisoners, revenge killings following coalition airstrikes against Sunni communities for their alleged support of ISIS, and torture, beheadings and abuses of corpses. In January, witnesses described the execution of 72 Sunni civilians by Shi’a militias in the Diyala province.”

Alt tyder altså på, at USA indirekte støtter de sekteriske militser og dermed er med til at destabilisere situationen i Irak.

Nu er så spørgsmålet: Transporterer Danmarks Herculesfly også våben og andet materiel, som havner hos disse militser?

Det behøver for så vidt ikke være danske våben – B 122 er et meget vidtgående bidrag. Praksis er, at vi flyver rundt mellem forskellige baser i Europa, læsser af på Cypern, hvorefter andre i koalitionen tager over.

Hvis vi ikke kan få fuldstændig sikkerhed for, at vi ikke bidrager til de sekteriske militser, så bør vi trække vores transportbidrag – eller i hvert fald præcisere, hvad og hvem vi vil støtte. Den garanti burde vi have krævet hos vores koalitionspartnere forlængst, men bedre sent end aldrig.


Sarah Leah Whitson er administrerende direktør for Mellemøsten og Nordafrika i Human Rights Watch.

Billedet af C-130J-30 Hercules transportflyet er fra Forsvarskommandoens hjemmeside, hvor du kan læse om Danmarks bidrag til “Operation Inherent Resolve”.

Irak lige nu: 45 krigsofre om dagen

FN i Irak opgør hver måned antallet af dødsfald som følge af krigen (“acts of terrorism and violence”). I januar 2015 mistede 1.375 irakere livet, mens yderligere 2.240 blev såret. Mere end halvdelen er civile ofre.

Tallene er absolut minimum, da ikke alle kilder er sikre, og der er ikke opgørelser fra de områder, som er kontrolleret af Islamisk Stat. Endelig er der ikke medregnet dødsfald som følge af humanitære forhold (fx mangel på vand, mad og medicin).

Det er rent ud sagt en menneskelig katastrofe. Kan det virkelig passe, at vores eneste svar (ud over de rent militære) på Iraks enorme udfordringer er at håbe på “en inkluderende regering i Baghdad”? Seneste nyt fra dén front er, at al-Abadi ikke har styr på tropperne, mens al-Maliki er ved at reetablere sin magtposition i sikkerhedsapparatet.

Når vi på et tidspunkt (forhåbentlig) har afmilitariseret vores politik, kan vi begynde at lede efter mere langsigtede og varige løsninger på de forskellige konflikter i Irak – og fx begynde med indledende fredsforhandlinger og sikrede zoner under FN-flag. Indtil da fortsætter vi nok med at kaste bomber, sende våben – og tælle krigsofre.

Læs mere

Kobanê er frit – hvad nu?

Hvis det holder i længden, skal vi naturligvis glæde os over, at Islamisk Stat er bekæmpet i byen Kobanê i det nordlige Syrien. Op imod halvdelen af byen er ødelagt og helt uegnet til beboelse, og langt de fleste indbyggere er flygtet ud af byen. Alt sammen har rod i Islamisk Stats fremmarch og helt urimelige adfærd i Syrien. Inden da var området i en “neutral” tilstand, på trods af den syriske borgerkrig.

Jeg sender gode og positive tanker til de hårdt kæmpende styrker i Kobanê – det kræver mod og styrke at stå imod Islamisk Stat. Jeg vil dog ikke lade champagnepropperne springe, men afvente at freden (eller noget der ligner) i og omkring Kobanê viser sig at holde. Imens vil jeg blandt andet overveje, hvad dagens meldinger og begivenheder betyder.

  1. Hvor er Islamisk Stats krigere flygtet hen, og hvordan får vi stoppet dem? Den forfærdelige bevægelse forsvinder ikke, fordi Kobanê er blevet fri for dem. IS har stadig solidt fodfæste mange steder i Syrien og Irak, og det er bestemt ikke nok at bekæmpe dem i de kurdiske områder. Jeg har tidligere rejst spørgsmålet: Hvordan kan “våben til de kurdiske områder” afhjælpe situationen i alle de andre områder, hvor der er væbnede konflikter i Syrien og Irak? Det er ikke nok at jage IS ud af Kobanê – vi skal finde ud af, hvordan vi helt kommer af med IS.

  2. Flere analytikere nævner, at Islamisk Stat ser meget overordnet på sin militære indsats. De er i en guerillalignende form for krig, hvor der hele tiden er fremgang ét sted og tilbageslag et andet. Derfor lader de sig ikke påvirke synderligt af at blive trængt her og der. Så længe de samlet set holder linjen i fronterne, kan de konsolidere sig i kerneområderne; og måske endda udvide disse områder en lille smule. Det er værd at bemærke, at der i det store billede ikke er rykket væsentligt på frontlinjerne, siden koalitionen for et halvt år siden fløj deres første af mere end 2000 bombetogter. Så hvad betyder det reelt for IS, at de i øjeblikket har måtte slippe Kobanê? Koncentrerer de kræfterne om fremgang andre steder? Vender de tilbage senere?

  3. Kobanê ligger i et kurdisk kontrolleret område, hvor flertallet i befolkningen er kurdere. Men det er samtidig et område, som formelt hører under Syrien, og hvor blandt andre FSA (den frie syriske hær) har opbakning i dele af befolkningen. Den syriske koalition har tidligere udtrykt bekymring for, at vestens ensidige fokus på kurderne vil skabe konflikter mellem kurdere (især YPG) og andre militære grupper i den syriske revolution (især FSA). Hvordan tackler kurderne den inkluderende opgave, der ligger foran dem?

  4. Er Kobanê en gylden mulighed for at få FN på banen? Et nyligt offentliggjort studie har vist, at konflikter med tilstedeværelse af FN’s fredsbevarende styrker udvikler mindre vold end tilsvarende konflikter uden FN, med andre bidrag (fx politistyrker) eller med ensidige militærindsatser udefra. Flere parter har efterlyst, at det internationale samfund går ind i Irak og Syrien og sikrer nogle områder. Måske var det værd at overveje som alternativ (eller om ikke andet supplement) til bevæbning af udvalgte parter i konflikterne?

Ud over de nævnte punkter bliver det interessant at følge al-Assads reaktion på situationen. Og vil den syriske koalition (herunder FSA) føle sig og reelt være endnu mere pressede mellem de forskellige parter i borgerkrigen i Syrien?

Der er grund til at vi glæder os, når områder, byer og mennesker bliver befriet fra Islamisk Stats modbydelige regime. Vi må bare ikke glemme, at kampen ikke er slut. Langt fra endda. Det gælder både i Irak og i Syrien.

Den arabiske vinter er kommet

Imens skyderierne i et fransk bladhus rydder vestlige forsider og sendeflader, er det arabiske forår afløst af vinter.

Helt konkret i blandt andet Libanon, hvor syriske flygtninge lever i isolerede lejre, plaget af snestorm. Det er vanskeligt at overdrive den katastrofe, der er ved at ramme områdets hundredtusinder flygtninge.

Det sydlige Libyen er ved at udvikle sig til en sikker havn for ekstremister, herunder de værste grupper fra Mali samt støtter af Islamisk Stat og al-Qaeda. Bliver de ikke bremset, trues sikkerheden og stabiliteten i hele Maghreb.

Civile bliver dagligt udsat for terrorhandlinger i et stadigt mere ustabilt Yemen. Således også i går, hvor mindst 38 blev dræbt af bilbombe i hovedstaden Sanaa.

Fanger bliver tortureret ihjel i Assads fængsler. I dag kom de seneste fem eksempler frem. I 2014 har i alt over 2100 tilbageholdte mistet livet, mens de befandt sig i regimets varetægt.

Skyderierne i Paris skal ikke negligeres – det, som skete på Charlie Hebdo i går, er klart forfærdeligt. Men skyderierne skal heller ikke pustes op til et general-angreb på ytringsfriheden og vestligt demokrati.

Der er snarere tale om unge mænds groteske reaktion på en religiøs og politisk polarisering, der udløber af de mange forskellige krav om udvikling af Islam og de muslimske samfund. Desværre bidrager en fremmed-forskrækket højrefløj til denne polarisering. Og der er lignende tendenser blandt selv moderate grupper, politikere og pressehuse i de vestlige lande.

Det er mennesker, der skaber samfundet og dets værdier. Lad os holde fast i det, droppe splittelsen og i stedet rykke sammen på tværs af religiøse og politiske forskelle. Lad os stå sammen om at skabe en arabisk sommer.

Fordi fællesskab fungerer.

Læs mere

SF’s krigsdilemma

SF’s forsvarsordfører Holger K. Nielsen gik forleden i pressen med budskabet om, at hvis Iraks regering ikke får styr på de irakiske shia-militser, så gør vores krigsindsats med F 16-fly måske mere skade end gavn. Og så må Danmark ud af Irak.

Det er sjældent, jeg er enig med soldater i ret meget, når det kommer til militære indsatser. Men her må jeg bare erkende, at Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, rammer hovedet på sømmet. Til DR udtaler han blandt andet:

Det er fair nok, at politikerne hele tiden overvejer det her dilemma, som man næsten altid står i i de her missioner. Men det kan undre, at det kommer to måneder efter, at man besluttede det. Det er jo et gammelt kendt dilemma.

Underligt er lige præcis, hvad det er. Det var nemlig et dilemma, der også blev diskuteret i Folketingssalen, da man skulle vedtage forslaget om at sende F 16-fly til Irak. Her undgik Holger K. Nielsen dog behændigt at forholde sig direkte til de irakiske shia-militser – måske fordi han ikke blev spurgt.

Uanset hvad, så er det ikke nogen overraskelse, at Islamisk Stat ikke er alene om grusomhederne i Irak. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at hvis vi støtter den irakiske regering, så støtter vi også de sekteriske og menneskerets-krænkende shia-militser.

Hvis Holger K. Nielsen ikke vidste det her, så har han ikke sat sig ret godt ind i tingene, inden han stemte for at sende soldater i krig. Hvis han vidste det, så er det mildest talt usmageligt at lægge afstand til krigsindsatsen – på baggrund af nogle ting han vidste, allerede da han stemte for at gå i krig.

Læs mere…

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/11/18/074358.htm

http://www.hrw.org/news/2014/07/11/iraq-campaign-mass-murders-sunni-prisoners

http://www.businessinsider.com/iranian-proxy-militias-in-iraq-and-syria-2014-9

God finanslov for Danmark – i morgen fortsætter kampen

I dag blev der indgået forlig om finanslov for 2015. Det er en udmærket aftale, som klart overstiger, hvad jeg havde forventet. Og jeg kan fuldt ud tilslutte mig, at vi i Enhedslisten går med i aftalen.

  • Vi har sat solide aftryk på alle de områder, vi på forhånd meldte ud som hovedkrav: Tryghed for lønmodtagere, øget velfærd, sociale klausuler og grøn omstilling.
  • Vi har reduceret skadevirkningerne af de besparelser, regeringen lagde op til på udviklingsbistanden.
  • Vi har fået bremset regeringens stadige strøm af skadelige fattigdomsreformer.

Især det sidste er vigtigt. Enhedslistens forhandlere er de seneste to år gået ind i Finansministeriet med et bundet mandat fra medlemmerne: Regeringens reformlinje skal brydes, ellers kan vi ikke indgå forlig. Det lykkedes ikke i 2013. Men denne gang var presset på regeringen blevet for stort, og elendigheden for samfundets svage og udsatte var blevet for tydeligt. Afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt for samlevende samt en række forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere er blandt de tydelige eksempler på, at det endelig er lykkedes at trække regeringen i en mere solidarisk retning – at få SR til at bløde op på deres egne reformer: Linjen er brudt.

Desværre fik vi ikke ændret ved dagpengeområdet. Det er endt med endnu en omgang lapperi på et sygt system. Så solidariteten har stadig trange kår under SR-regeringen – der er nok at kæmpe for.

Der er nok nogle, som er skuffede over, at vi indgik aftale om finanslov i år. Ikke mindst fordi der har været så stort fokus på dagpenge-situationen. Og jeg forstår sådan set godt frustrationerne. Men dagpengeændringer var formentlig aldrig realistisk inde i forhandlingerne. Regeringen stod meget stejlt (ultimativt) på, at der ikke skulle røres ved dagpengene, før området var undersøgt nærmere. Derfor havde vi reelt to muligheder: At lade regeringen lave forringelser med de endnu mere borgerlige, eller at lave forbedringer med rød-grønne nuancer. Jeg er glad for, at vi valgte at kaste lidt solidaritet og bæredygtighed i regeringens neoliberale maskineri.

Er det så nok? Det er det vel aldrig helt – mere vil have mere. Og endnu mere bagefter. Men udgangspunktet var en regering, som i tre år ikke har været til at tale med, når det gælder de asociale reformer, der har torpederet og sønderrevet vores samfund. Så det er uden tøven, at jeg vender begge tommelfingre i vejret og siger til vores folk omkring årets forhandlinger: “Godt arbejde, kammerater!”

Og i morgen fortsætter kampen for et endnu bedre samfund. Fordi der stadig er meget at gøre. Fordi vi vil en mere demokratisk og solidarisk verden. Fordi fællesskab fungerer.

(Læs mere om Enhedslistens resultater på temasiden Finanslov 2015.)

Khorasan-gruppen: Om spin og propaganda i Syrien

Sig mig en gang: Er det ikke Islamisk Stat, vi kæmper imod?!?

I de seneste dage har vi kunnet læse, at amerikanske fly har bombet Khorasan-gruppen i Syrien. Her er det fx DR Nyheder den 6. november 2014:

USA har gennemført en række droneangreb i Syrien, rettet mod al-Qaeda-gruppe[…]I en udtalelse fra USAs Centralkommando hedder det, at Khorasan-gruppen har været udset som mål, fordi disse aktive al-Qaeda-folk udnytter konflikten i Syrien til at ramme vestlige interesser.

Da vi sikkert fra tid til anden vil høre medierne omtale en gruppe med navnet Khorasan, er det på sin plads at stoppe op og stille det helt rimelige spørgsmål: Hvem er Khorasan-gruppen?

Der var ingen, som havde hørt om en sådan gruppe i Syrien før den 23. september 2014. Og efter nogle dages hype omkring gruppen, har den været stort set usynlig – lige indtil de dukkede op igen den 6. november 2014. Og hvis du spørger de lokale i Syrien, er der formentlig stadig ingen, der har hørt om gruppen.

Hvordan kan den så fremkalde amerikanske drone-angreb? Og hvad er det lige med de to datoer?

Den 23. september havde USA netop indledt bombetogter over Syrien. Det var ikke nogen nem beslutning. Islamisk Stat er nok en modbydelig opfindelse, men den er næppe en trussel, der berettiger til bombeangreb uden mandat fra enten FN eller Syrien.

Hvis amerikanerne ville bombe i Syrien, havde de altså brug for en fjende, der var en trussel mod USA selv. Så dagen efter de første flyvninger over Syrien, kunne den kritiske og dybdeborende presse citere amerikanske militærkilder for, at bombningerne var et forsvar mod umiddelbare trusler om terrorangreb i USA og Vesten i øvrigt. Truslerne kom fra en al-Qaeda kerne-gruppe: Khorasan-gruppen.

Det viste sig hurtigt, at faren ikke var så overhængende, som de første meldinger lød på. Desuden var det svært at få verificeret de amerikanske kilder – og at der overhovedet fandtes en sådan gruppe. Måske er det derfor, vi ikke har hørt om flere angreb på Khorasan-gruppen siden den første dag.

Lige indtil 6. november. Her var der i første omgang forlydender om, at USA havde angrebet grupperne Ahrar al-Sham (del af Islamisk Front) og Jabhat al-Nusra (al-Nusra Fronten) – med civile tab til følge. Det blev hurtigt fulgt op fra amerikansk side: Der var kun foretaget angreb på Khorasan-gruppen – hvor man blandt andet havde haft held med at slå en fransk bombespecialist ihjel.

Men hov: Fandt vi nogen sinde ud af, om gruppen overhovedet eksisterer? Hmm…

Det eneste, vi ved med sikkerhed er, at amerikanerne har trukket “Khorasan-kortet” to gange: Første gang for at godtgøre igangsætningen af bombninger i Syrien, og anden gang for at godtgøre bombninger af al-Qaeda-relaterede grupper uden for Islamisk Stat – muligvis med civile tab til følge.

Og den vestlige presse bider på i stor stil. Den formodede død af en fransk bombemand trækker de store overskrifter, mens stort set ingen nævner de formodede civile ofre. Flere uafhængige analytikere afviser eksistensen af Khorasan og fremhæver, at Jabhat al-Nusra trænger frem i det vestlige Syrien på bekostning af (blandt andre) amerikansk støttede oprørsgrupper. Det hører vi heller ikke meget om.

Så hvem er Khorasan-gruppen? I virkeligheden burde vi spørge: Hvad er Khorasan-gruppen? Det er efter alt at dømme en opfindelse i den amerikanske central-administration – et fjendebillede, der kan bruges til at forklare og forsvare angreb i Syrien. Det er et udtryk for den umiddelbare trussel om terrorangreb i Vesten, kerne al-Qaeda, en ondskab der overgår selv Islamisk Stat.

Ja, der findes al-Qaeda-relaterede grupper i Syrien. Ja, der sidder sikkert terrorister rundt omkring i Syrien med store drømme om terrorangreb på vestlige mål. Men Khorasan-gruppen? Den findes næppe i virkeligheden.

Hvis du vil læse mere…

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/11/06/1106195453.htm
http://syriahr.com/en/2014/11/coalition-warplanes-strike-jabhat-al-nusra-and-ahrar-al-sham-hqs/
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/us-led-air-raids-target-syria-rebel-groups-2014116123052671427.html
http://edition.cnn.com/2014/11/06/world/meast/syria-crisis/index.html?hpt=hp_t2
https://firstlook.org/theintercept/2014/09/28/u-s-officials-invented-terror-group-justify-bombing-syria/

At give hånd med knyttet næve

I disse dage fremlægger USA’s præsident Barack Obama sin strategi for landets indsats i Irak og Syrien. Jeg håber, at han lægger op til hurtigst muligt at etablere en fredsskabende FN-mission. For kun på den måde kan der skabes en varig løsning på problemerne i området.

Lige nu er der et forfærdeligt kaos mange steder i Irak og Syrien. Mennesker på flugt, meningsløse myrderier, og gamle fjender der for en stund bliver venner på tålt ophold – alt sammen på grund af, at en militant gruppe, der kalder sig Islamisk Stat (IS), er ved for alvor at få fodfæste i regionen.

For at bekæmpe de bestialske ugerninger, der finder sted under IS, har et enigt Folketing besluttet at støtte en amerikansk ledet indsats i Irak. Vi stiller et transportfly til rådighed, og flyet skal i første omgang transportere våben til hårdt kæmpende kurdiske styrker i det nordlige Irak.

Det er en situation fuld af dilemmaer, og jeg er ikke udelt begejstret for Folketingets beslutning. På den ene side er der ingen tvivl om, at IS skal bekæmpes, stoppes og stilles til ansvar. Men på den anden side er der heller ingen tvivl om, at den vestlige indsats i området virker motiverende for IS. Samtidig øger vores blotte tilstedeværelse gruppens muligheder for at rekruttere – især blandt de dele af befolkningen, som er blevet undertrykt i det kaos, der fulgte efter USA’s og Danmarks ulovlige Irak-krig.

Uanset hvad, så er den nuværende indsats kun en midlertidig løsning, der ikke i sig selv fremmer stabiliteten i Irak på længere sigt. En god og varig løsning på konflikterne i Irak, Syrien og andre steder i Mellemøsten sker bedst, hvis der er et klart FN-mandat bag såvel humanitære som væbnede indsatser. Det ser vi gang på gang rundt omkring i verden – ligesom vi ofte ser vestlige “bidrag” uden FN-mandat gå grueligt galt.

Grundlæggende er krig ikke en løsning på internationale problemer, og flere våben løser ikke en væbnet konflikt. Man skaber ikke alliancer ved at smide bomber, man knytter ikke venskaber fra hver sin skyttegrav, og man ser ikke det gode i sin næste gennem et kikkertsigte.

Når du knytter næven, er det svært at give hånd.