Nej til Patentdomstolen er sund fornuft

Patent på en bestemt type brocolli, patent på resistens mod mellus, patent på ideen om Fortryd-knappen, patent på kræftdiagnose.

Lyder det skræmmende? Det er det også. Og det er virkeligheden i dag. Alle disse ting er eksempler på, hvad det europæiske patentkontor udsteder patenter på. Hvis vi siger ja til patentdomstolen på søndag, så siger vi samtidig ja til det såkaldte Enhedspatent – en del af patentreformen, der vil samle patenter som de nævnte og gøre dem gældende i Danmark med det samme. Slut med at få valideret patenter i Patent- og Varemærkestyrelsen, slut med at få prøvet et patent ved Sø- og Handelsretten eller Højesteret. Slut med at få godkendt cirka 6.000 patenter om året i Danmark – nu vil tallet stige til over 60.000.

Men er det overhovedet tilladt at tage patenter på natur, liv og software? Nej, det er det ikke. Men patenter er en stor industri, og der bruges ufattelige summer på at finde juridiske smutveje. På den måde har firmaet Monsanto fået patent på bestemte typer brocolli og melon, firmaet Syngenta på egenskaber der gør peberfrugter resistente over for insektangreb, og firmaet Novartis har fået patent på at diagnosticere kræft i bugspytkirtlen.

Så hvis der en dag står en advokat i dit gartneri og kræver en afgift pr. kilo tomater af en bestemt sort, så skal du ikke blive forbavset. Hvis der en dag kommer et krav til dit firma om, at I skal betale et beløb pr. medarbejder, der bruger stavekontrol i tekstbehandlingsprogrammet – ja, så er det helt efter bogen.

Eller rettere: Du kan forhindre denne udvikling i Danmark. Det gør du ved at stemme nej til patentdomstolen på søndag. Det er sund fornuft.

Opskrift på selvsmagende jule-selfie

Man tager en god gammeldags kommunistforskrækkelse og hælder den i den politiske andedam.

Dernæst tilsætter man et samråd (hvis man ikke er løbet tør) og rører godt og grundigt rundt i det hele med en Pind. Helst en der ikke har været fremme i lyset i lang tid. Det kan ske, at den knækker, men det gør ikke resultatet ringere.

Selfien nydes bedst tilbagelænet i sofaen med en veludviklet humoristisk sans.

Velbekomme – og glædelig jul.

Fri mig for snak om ultimative krav

I disse dage er Enhedslisten under voldsom beskydning: “I stillede ultimative krav, så derfor blev regeringen tvunget til at lave finanslov med Venstre og Konservative.” Det er på alle måder noget snik-snak, der alene har til formål at fjerne fokus fra regeringens politiske valg.

For hvem er det, der stiller ultimative krav i en forhandling? Det er et spørgsmål om synsvinkel. Her er tre vinkler på præcis samme historie:

 • “Regeringen stillede et ultimativt krav om, at kommunerne fortsat skal have ret til ubegrænsede nedskæringer på ældreområdet.”
 • “Regeringen stillede et ultimativt krav om, at Enhedslisten skulle skrive under på den aftale, der lå på bordet – ellers ville de lave skattelettelser med VK.”
 • “Regeringen stillede et ultimativt krav om, at kommuner og regioner skal have mulighed for at bruge underbetalt, udenlandsk arbejdskraft i offentlige, skatteborgerbetalte jobs.”

Og sådan kan vi blive ved med at slå hinanden i hovedet, uden at nogen bliver klogere af det. I stedet for at sidde og surmule ovre i blå blok, skulle regeringen derfor hellere komme tilbage til sit parlamentariske grundlag, så vi kan lave noget solidarisk velfærdspolitik sammen.

Vi kan jo starte med at afbøde de værste skader efter kontanthjælpsreformen og dagpengereformen – gerne fulgt op af en aftale om den grønne investeringsfond, VK ikke ville finde finansiering til. Og så kan vi slutte af med en aftale om obligatoriske arbejdsklausuler med kædeansvar i hele den offentlige sektor; så danske skattekroner altid går til jobs på danske løn- og arbejdsvilkår.

[Dette synspunkt blev bragt i Herning Folkeblad 4. december 2013.]

Finansloven er regeringens politiske valg

Jeg så gerne en rød-grøn finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten. Men regeringen har valgt højrefløjen, og det er virkelig ærgerligt. For ud over mindre detaljer er det ikke meget, der skiller parterne:

 • Regeringen og Enhedslisten har hver sin model for, hvordan en milliard kroner kan garanteres at blive brugt på ældreområdet.
 • Der mangler en aftale om arbejdsklausuler med kædeansvar.

Da regeringen i løbet af en eftermiddag laver en aftale med højrefløjen, er der stadig gang i forhandlingerne med Enhedslisten. At regeringen vurderer, det ikke er godt nok, og hellere vil lave fremrykkede skattelettelser med højrefløjen, det er ærlig snak og et ærligt politisk valg.

Men at give Enhedslisten ansvaret for det, er altså helt ved siden af skiven. Regeringens aftaler med højrefløjen er ikke og bliver aldrig en sag mellem regeringen og Enhedslisten – det er en sag mellem regeringen og dens vælgere.

[Dette debatindlæg blev bragt i Herning Folkeblad 2. december 2013.]

Enhedslisten er i byrådet i Herning

Valget er ovre, folket har talt, og vi har sammensat en ny kommunalbestyrelse i Herning Kommune. Heldigvis valgte kommunens borgere, at Enhedslisten skal være repræsenteret de næste fire år. Det bliver vores spidskandidat, Jørn Vedel Eriksen, der skal udfylde rollen som rød-grøn opposition – en opposition der på én gang sætter skarp og kritisk fokus på de nødvendige forandringer i kommunen, og som samtidig søger indflydelse gennem konstruktiv dialog og samarbejde. Jeg glæder mig til arbejdet i baggrundsgruppen.

Jeg fik selv 30 personlige stemmer, og det er jeg meget glad for: Tak. Det er kun knap to år siden, jeg flyttede til kommunen, så jeg har ikke det store netværk at trække på. Til gengæld håber og tror jeg, at det er lykkedes at fortælle klart og tydeligt, hvad vi står for i Enhedslisten, og hvordan jeg ønsker at omsætte det i praktisk politik; for en bedre Herning Kommune.

Nu starter så det hårde arbejde i og omkring kommunalbestyrelsen. Desuden kunne det i skrivende stund godt lugte lidt af, at regeringen overvejer et rask lille julevalg til Folketinget. Jeg kunne ellers godt bruge en pause fra den hektiske hverdag, en valgkamp byder på. Men kommer det, så kommer det. I Enhedslisten er vi altid klar til at dyste på politiske holdninger og menneskelige værdier.

Kommunalvalg i prikkerundens skygge

I dag skal vi stemme til kommunalvalg og regionsvalg 2013. Den er en af de dage, hvor vi fejrer, at vi lever i et demokrati. Jeg havde tænkt, at jeg i dag ville skrive lidt om mine oplevelser under valgkampen. Samtidig kunne jeg samle op på de debatindlæg, jeg har fået bragt i Herning Folkeblad dette efterår.

Men det må blive en anden dag. I stedet må du orientere dig her på min blog. For der er kastet en tung skygge over denne demokratiets festdag. I går aftes blev der ringet rundt til otte dagplejere i Herning Kommune. De fik at vide, at de fra 1. juli 2014 ikke længere skal passe børn i den kommunale dagpleje.

Disse fyringer befinder sig i grænselandet mellem det hovedrystende og det direkte uforskammede. Så sent som i foråret blev 20 dagplejestillinger nedlagt i Herning Kommune, med 17 fyringer som følge. Hvad har ændret sig så afgørende på et halvt år, at det nu er nødvendigt at fyre endnu flere?

Faldende børnetal er forklaringen. Men er det nu også hele forklaringen? Kan det virkelig passe, at forvaltningen har regnet så meget forkert på prognoserne? Eller gemmer der sig andre sandheder bag denne “tilpasning af organisationen”?

Jeg vover et øje og kommer med nogle bud. Det kan måske samtidig være nogle bud på, hvordan vi i Herning kommer væk fra, at dét at være dagplejer er at sidestille med at være daglejer.

 • Leder i kommunens dagpleje, Søren Buch, fortæller til Herning Folkeblad, at “Dagplejerne får løn for at passe fire børn…”. Det er der flere ting at sige til.
  1. Der er dagplejere, som får løn for at have fem børn. Jeg foreslår, at vi sætter et reelt maksimum ved fire børn, så der kun i nødstilfælde og overgangsperioder er tale om fem børn hos en dagplejer.
  2. Man kunne kigge på en model, hvor nogle dagplejere har tre faste børn. Det kunne for eksempel være, hvis man er nystartet eller kun har helt små børn. Det kunne også være i dagplejehjem, der fungerer som faste “gæstebarns-hjem”.
 • Herning Kommune har ikke deltids-dagplejere ansat. Det har man med succes i flere kommuner. En model for det kunne være, at der var nogle dagplejere, som havde faste åbningstider mellem 8.00 og 15.30. De skulle slippe for aftenmøder og overarbejde – de ting, som giver de fuldtidsansatte dagplejere et højt antal afspadseringsdage.
  1. Færre dage der skal afspadseres vil af mange forældre blive oplevet som et kvalitetsløft i sig selv. Det betyder nemlig færre dage i gæstepleje – altså mere stabilitet for barnet og mindre logistik for forældrene.
  2. Nogle forældre vælger allerede i dag at bringe sent og hente tidligt – fordi de prioriterer tid sammen med barnet. Det kan der faktisk være en god pointe i at understøtte kommunalt. De fleste er enige om, at man bør begrænse de helt små børns tid i pasningstilbud, så de får mest mulig tid sammen med deres forældre.
  3. En del dagplejere ville sikkert se det som en lettelse at have en fast arbejdsdag. Det vil selvfølgelig betyde en nedgang i indkomsten, men det må blive en sag for den enkelte og arbejdsmarkedets parter.
 • I perioder med færre børn kan man bruge mere tid på efteruddannelse og generelle kvalitetsløft i dagplejen.
  1. Det er for mig at se ret fjollet, at man afskediger så relativt få som otte dagplejere. I perioder med mindre søgning til dagplejen kunne man vælge at sende de ansatte på kurser, lave hjemmesider, læreplaner og så videre.
  2. Vedligeholdelse og udvikling af dagplejens kvalitet kunne også være med til at øge søgningen til dagplejen. Der er jo ventelister til vuggestuer rundt om i kommunen. Måske handler det også om – uberettiget eller ej -, at forældrene ikke ser dagplejen som et godt nok alternativ?

Der er altså mange ting, man kan kigge på, før man går ud og prikker til dagplejerne i Herning Kommune. Det er ikke alle ovenstående forslag, der koster ekstra. Men mangler der penge, må kommunalbestyrelsen på banen. Man kan jo starte med at finde de otte millioner øremærkede kroner frem, man har fået til området – og som det nuværende Byråd har valgt at fore kommunekassen med i stedet.

I virkeligheden ser jeg denne ekstra prikkerunde som en kombination af flere ting:

 1. Faldende børnetal,
 2. vigende søgning til dagplejen, og
 3. mangelfuld ledelse og dårlig politisk styring.

Det første kan vi ikke gøre noget ved. Det andet kan vi rent faktisk forsøge at ændre – men ikke så længe vi bliver hæmmet af det tredje.

God valgdag.

Herning skal ikke trykke lønnen

I Herning Kommune er der ingen garanti for, at offentligt byggeri bliver udført på danske arbejdsvilkår. Kommunen stiller nemlig ikke dette helt rimelige krav til leverandører og deres underleverandører.

Enhedslisten mener, at danske skattekroner altid skal gå til job på danske vilkår. Derfor arbejder vi for obligatoriske arbejdsklausuler og kædeansvar, både kommunalt og nationalt. En stemme på liste Ø er en stemme på en løn, der er til at leve af.

(Bragt på Herning Folkeblads hjemmeside 18. november 2013.)

Tag over hovedet til byens hjemløse

Herning Kommune har et velfungerende hjemløseprojekt. For at projektet fortsat skal give positive resultater, er det vigtigt, at byen kan tilbyde nok boliger til en lav husleje.

I Enhedslisten mener vi, at alle har krav på et ordentligt sted at bo. Det er kommunens ansvar at sørge for billige boliger til alle borgere. Så også vores hjemløse kan få et hjem.

(Bragt i Herning Folkeblad 15. november 2013.)

Glem ikke Storåen

Jeg var med Erik til vælgermøde i Hodsager forrige tirsdag. I pausen talte jeg med en lokal mand, der savnede en indsats for området omkring Storå.

Det kan jeg godt forstå. For der er dejligt ved Storåen – skøn natur, godt fiskeri, interessante vandreture. Og det kan blive endnu bedre. For eksempel ved at skabe bedre betingelser for laksebestanden og gennem anlæg af nye, spændende turstier.

Der er en del politikere, der strides om at være mest visionære hvad angår Skjern Å. Og det er også vigtigt at fremme oplevelserne her. Men vi må ikke glemme Storå. Derfor vil jeg arbejde for, at Herning og Hostebro kommuner i løbet af de næste fire år i fællesskab gør det endnu mere attraktivt at besøge Storåens fantastiske natur. Til glæde og gavn for såvel områdets borgere som for besøgende udefra.

Min debut til vælgermøde

I disse dage er det gået så stærkt, at jeg næsten ikke kan følge med. Torsdag havde jeg endnu et læserbrev i Herning Folkeblad. Og jeg havde min debut i et panel til vælgermøde.

Mødet foregik i Kulturhus Kulturama på Holtbjerg, og det var en del af den landsdækkende kampagne Alles valg. Jeg synes vi kom omkring mange gode emner i panelet. Der var generelt en fælles forståelse på tværs af partier, når det kom til hovedtemaet: Integration. Det virker efterhånden lidt slidt i den politiske verden. De fleste vil meget hellere tale om gensidig respekt, mangfoldighed, udstrakte hænder og kulturmøder. Altså forsøge at beskrive målet frem for et akademisk begreb.

For mig som helt ny i aktiv politik bliver det hurtigt en strid om ord. Men der er selvfølgelig en tung historik knyttet til integrations-begrebet. Så længe vi er enige om at holde fokus på at leve sammen i velfungerende fællesskaber, så er jeg glad.

Jeg var ret nervøs inden mødet. Men det gik vist meget godt, og de andre kandidater fredede nok en nybegynder som mig. Jeg slap i hvert fald uskadt fra at åbne et par flanker undervejs, fx ved om nødvendigt at finansiere mere borgernær service gennem en minimal forøgelse af skatten 🙂

Torsdagens debatindlæg i avisen koster også lidt. Jeg mener dog, at det er alle pengene værd. Bedøm selv.

Børn og unge skal køre billigt i Herning

Herning Kommune har en lang række gode tilbud inden for kultur- og fritidslivet. Det er givende og vigtigt for vores børn og unge, og det stiller store krav til planlægning og logistik i familiens hverdag.

I Enhedslisten arbejder vi for, at busser og tog i kommunen bliver om ikke gratis, så meget billigt for byens børn og unge at bruge. Så kommer de nemmere omkring i deres fritid, det hjælper familien med transport-udfordringer, og endelig giver det et ekstra plus i Hernings grønne regnskab.