Lad os hjælpe illegale indvandrere

Omvandrende mand sover på gaden

Det skabte en del opmærksomhed, da Inger Støjberg forleden gik i pressen med en opfordring til at anmelde mistænkelige forhold i det lokale pizzaria – der kunne jo være tale om illegale indvandrere. Den efterfølgende debat kom i høj grad til at dreje sig om alt andet end sagens kerne. Der var dem, som morede sig med at uddele kokkehuer til den lokale pizzabager. Og der var dem, som trådte op på den store klinge og talte om stikkeri, Stasi-lignende forhold og totalitære tendenser.

Imens var der ganske få, som beskæftigede sig med de mennesker, det hele drejer sig om. I Danmark lever ca. 18.000 illegalt – det vil sige uden samfundets beskyttelse, uden rettigheder, og uden at deltage i de pligter, som hører med til at bo i vores fællesskab. Politiet alene kan ikke løfte opgaven. Derfor opfordrer de til, at hvis man oplever noget mistænkeligt i den lokale grillbar, fx at intet personale taler dansk og der ligger en madras på gulvet, så er det en god ide at kontakte myndighederne.

Men problemet er næppe løst med hjælp fra borgerne. Blandt andre Enhedslisten har i snart mange år argumenteret for, at vi skal have såkaldte transitrum; især i København og øvrige større byer med mange hjemløse. Transitrummet er (kort sagt) et sted, hvor udenlandske hjemløse kan henvende sig og få hjælp til at komme hjem. Som udgangspunkt taler man om mennesker med lovligt ophold i landet, da det med den nuværende lovgivning er ulovligt at hjælpe illegale indvandrere på den måde. Men loven kan jo ændres, hvis der er flertal for det.

Et åbenlyst problem er naturligvis at få illegale indvandrere til at henvende sig. Men da vi typisk taler om mennesker, der lever en kummerlig tilværelse her i landet, så skal der måske ikke så meget til? Først og fremmest kunne vi trække på erfaringer fra det gadeplansarbejde, der allerede finder sted i dag. Desuden kunne vi – i samarbejde med den enkeltes hjemland – sørge for, at der er noget andet og bedre end hjemløshed og armod at vende tilbage til.

Skal vi forebygge, at mennesker overhovedet kommer hertil, er det en god ide at fjerne incitamentet – ikke bare for indvandrerne, men også for dem, som tjener på det. Derfor giver det god mening at se nærmere på et nyt udspil fra Enhedslisten, nemlig at indføre kædeansvar i forbindelse med brug af illegal arbejdskraft. Dermed tvinger man virksomheder til at stille skarpt på deres underleverandører og øvrige samarbejdspartnere. Det vil samtidig være et kærkomment initiativ til at forebygge social dumping.

Problemerne med illegal indvandring er ikke løst med disse tiltag. Der skal fx også samarbejdes mere på tværs af landegrænser, laves aftaler i EU-systemet og meget andet. Men i første omgang kan vi om ikke andet diskutere de tiltag, der umiddelbart kan sættes i gang her i landet. Ikke bare for vores egen skyld, men så sandelig også for de mennesker, der lever på samfundets skyggeside. Lad os hjælpe dem til et bedre liv.


Politiets opfordring: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-26-politiet-til-danskerne-hjaelp-os-med-at-finde-de-illegale-i-danmark

Inger Støjbergs opfordring: http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-03-29-efter-tv-2-afsloering-stoejberg-opfordrer-danskerne-til-at-angive-illegale

Kort om Enhedslistens forslag til transitrum – med link videre til debatten i Folketinget: http://org.enhedslisten.dk/artikel/transitrum-til-hjeml%C3%B8se-29261

Enhedslistens forslag om blandt andet kædestraf: http://enhedslisten.dk/2017/04/03/enhedslisten-vil-samle-partier-om-haard-straf-og-kaedeansvar-for-illegal-arbejdskraft

Rockwool Fondens arbejdspapir om de illegale indvandrere i Danmark estimerer antallet til ca. 18.000 (mellem ca. 16.000 og ca. 19.000): http://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/de-illegale-indvandrere-i-danmark/

Foto taget af Ben Kerckx. Billedet er af en omvandrende mand (“wanderer”): https://pixabay.com/en/users/Ben_Kerckx-69781/