Enhedslisten er i byrådet i Herning

Valget er ovre, folket har talt, og vi har sammensat en ny kommunalbestyrelse i Herning Kommune. Heldigvis valgte kommunens borgere, at Enhedslisten skal være repræsenteret de næste fire år. Det bliver vores spidskandidat, Jørn Vedel Eriksen, der skal udfylde rollen som rød-grøn opposition – en opposition der på én gang sætter skarp og kritisk fokus på de nødvendige forandringer i kommunen, og som samtidig søger indflydelse gennem konstruktiv dialog og samarbejde. Jeg glæder mig til arbejdet i baggrundsgruppen.

Jeg fik selv 30 personlige stemmer, og det er jeg meget glad for: Tak. Det er kun knap to år siden, jeg flyttede til kommunen, så jeg har ikke det store netværk at trække på. Til gengæld håber og tror jeg, at det er lykkedes at fortælle klart og tydeligt, hvad vi står for i Enhedslisten, og hvordan jeg ønsker at omsætte det i praktisk politik; for en bedre Herning Kommune.

Nu starter så det hårde arbejde i og omkring kommunalbestyrelsen. Desuden kunne det i skrivende stund godt lugte lidt af, at regeringen overvejer et rask lille julevalg til Folketinget. Jeg kunne ellers godt bruge en pause fra den hektiske hverdag, en valgkamp byder på. Men kommer det, så kommer det. I Enhedslisten er vi altid klar til at dyste på politiske holdninger og menneskelige værdier.

Kommunalvalg i prikkerundens skygge

I dag skal vi stemme til kommunalvalg og regionsvalg 2013. Den er en af de dage, hvor vi fejrer, at vi lever i et demokrati. Jeg havde tænkt, at jeg i dag ville skrive lidt om mine oplevelser under valgkampen. Samtidig kunne jeg samle op på de debatindlæg, jeg har fået bragt i Herning Folkeblad dette efterår.

Men det må blive en anden dag. I stedet må du orientere dig her på min blog. For der er kastet en tung skygge over denne demokratiets festdag. I går aftes blev der ringet rundt til otte dagplejere i Herning Kommune. De fik at vide, at de fra 1. juli 2014 ikke længere skal passe børn i den kommunale dagpleje.

Disse fyringer befinder sig i grænselandet mellem det hovedrystende og det direkte uforskammede. Så sent som i foråret blev 20 dagplejestillinger nedlagt i Herning Kommune, med 17 fyringer som følge. Hvad har ændret sig så afgørende på et halvt år, at det nu er nødvendigt at fyre endnu flere?

Faldende børnetal er forklaringen. Men er det nu også hele forklaringen? Kan det virkelig passe, at forvaltningen har regnet så meget forkert på prognoserne? Eller gemmer der sig andre sandheder bag denne “tilpasning af organisationen”?

Jeg vover et øje og kommer med nogle bud. Det kan måske samtidig være nogle bud på, hvordan vi i Herning kommer væk fra, at dét at være dagplejer er at sidestille med at være daglejer.

 • Leder i kommunens dagpleje, Søren Buch, fortæller til Herning Folkeblad, at “Dagplejerne får løn for at passe fire børn…”. Det er der flere ting at sige til.
  1. Der er dagplejere, som får løn for at have fem børn. Jeg foreslår, at vi sætter et reelt maksimum ved fire børn, så der kun i nødstilfælde og overgangsperioder er tale om fem børn hos en dagplejer.
  2. Man kunne kigge på en model, hvor nogle dagplejere har tre faste børn. Det kunne for eksempel være, hvis man er nystartet eller kun har helt små børn. Det kunne også være i dagplejehjem, der fungerer som faste “gæstebarns-hjem”.
 • Herning Kommune har ikke deltids-dagplejere ansat. Det har man med succes i flere kommuner. En model for det kunne være, at der var nogle dagplejere, som havde faste åbningstider mellem 8.00 og 15.30. De skulle slippe for aftenmøder og overarbejde – de ting, som giver de fuldtidsansatte dagplejere et højt antal afspadseringsdage.
  1. Færre dage der skal afspadseres vil af mange forældre blive oplevet som et kvalitetsløft i sig selv. Det betyder nemlig færre dage i gæstepleje – altså mere stabilitet for barnet og mindre logistik for forældrene.
  2. Nogle forældre vælger allerede i dag at bringe sent og hente tidligt – fordi de prioriterer tid sammen med barnet. Det kan der faktisk være en god pointe i at understøtte kommunalt. De fleste er enige om, at man bør begrænse de helt små børns tid i pasningstilbud, så de får mest mulig tid sammen med deres forældre.
  3. En del dagplejere ville sikkert se det som en lettelse at have en fast arbejdsdag. Det vil selvfølgelig betyde en nedgang i indkomsten, men det må blive en sag for den enkelte og arbejdsmarkedets parter.
 • I perioder med færre børn kan man bruge mere tid på efteruddannelse og generelle kvalitetsløft i dagplejen.
  1. Det er for mig at se ret fjollet, at man afskediger så relativt få som otte dagplejere. I perioder med mindre søgning til dagplejen kunne man vælge at sende de ansatte på kurser, lave hjemmesider, læreplaner og så videre.
  2. Vedligeholdelse og udvikling af dagplejens kvalitet kunne også være med til at øge søgningen til dagplejen. Der er jo ventelister til vuggestuer rundt om i kommunen. Måske handler det også om – uberettiget eller ej -, at forældrene ikke ser dagplejen som et godt nok alternativ?

Der er altså mange ting, man kan kigge på, før man går ud og prikker til dagplejerne i Herning Kommune. Det er ikke alle ovenstående forslag, der koster ekstra. Men mangler der penge, må kommunalbestyrelsen på banen. Man kan jo starte med at finde de otte millioner øremærkede kroner frem, man har fået til området – og som det nuværende Byråd har valgt at fore kommunekassen med i stedet.

I virkeligheden ser jeg denne ekstra prikkerunde som en kombination af flere ting:

 1. Faldende børnetal,
 2. vigende søgning til dagplejen, og
 3. mangelfuld ledelse og dårlig politisk styring.

Det første kan vi ikke gøre noget ved. Det andet kan vi rent faktisk forsøge at ændre – men ikke så længe vi bliver hæmmet af det tredje.

God valgdag.

Herning skal ikke trykke lønnen

I Herning Kommune er der ingen garanti for, at offentligt byggeri bliver udført på danske arbejdsvilkår. Kommunen stiller nemlig ikke dette helt rimelige krav til leverandører og deres underleverandører.

Enhedslisten mener, at danske skattekroner altid skal gå til job på danske vilkår. Derfor arbejder vi for obligatoriske arbejdsklausuler og kædeansvar, både kommunalt og nationalt. En stemme på liste Ø er en stemme på en løn, der er til at leve af.

(Bragt på Herning Folkeblads hjemmeside 18. november 2013.)

Tag over hovedet til byens hjemløse

Herning Kommune har et velfungerende hjemløseprojekt. For at projektet fortsat skal give positive resultater, er det vigtigt, at byen kan tilbyde nok boliger til en lav husleje.

I Enhedslisten mener vi, at alle har krav på et ordentligt sted at bo. Det er kommunens ansvar at sørge for billige boliger til alle borgere. Så også vores hjemløse kan få et hjem.

(Bragt i Herning Folkeblad 15. november 2013.)

Min debut til vælgermøde

I disse dage er det gået så stærkt, at jeg næsten ikke kan følge med. Torsdag havde jeg endnu et læserbrev i Herning Folkeblad. Og jeg havde min debut i et panel til vælgermøde.

Mødet foregik i Kulturhus Kulturama på Holtbjerg, og det var en del af den landsdækkende kampagne Alles valg. Jeg synes vi kom omkring mange gode emner i panelet. Der var generelt en fælles forståelse på tværs af partier, når det kom til hovedtemaet: Integration. Det virker efterhånden lidt slidt i den politiske verden. De fleste vil meget hellere tale om gensidig respekt, mangfoldighed, udstrakte hænder og kulturmøder. Altså forsøge at beskrive målet frem for et akademisk begreb.

For mig som helt ny i aktiv politik bliver det hurtigt en strid om ord. Men der er selvfølgelig en tung historik knyttet til integrations-begrebet. Så længe vi er enige om at holde fokus på at leve sammen i velfungerende fællesskaber, så er jeg glad.

Jeg var ret nervøs inden mødet. Men det gik vist meget godt, og de andre kandidater fredede nok en nybegynder som mig. Jeg slap i hvert fald uskadt fra at åbne et par flanker undervejs, fx ved om nødvendigt at finansiere mere borgernær service gennem en minimal forøgelse af skatten 🙂

Torsdagens debatindlæg i avisen koster også lidt. Jeg mener dog, at det er alle pengene værd. Bedøm selv.

Børn og unge skal køre billigt i Herning

Herning Kommune har en lang række gode tilbud inden for kultur- og fritidslivet. Det er givende og vigtigt for vores børn og unge, og det stiller store krav til planlægning og logistik i familiens hverdag.

I Enhedslisten arbejder vi for, at busser og tog i kommunen bliver om ikke gratis, så meget billigt for byens børn og unge at bruge. Så kommer de nemmere omkring i deres fritid, det hjælper familien med transport-udfordringer, og endelig giver det et ekstra plus i Hernings grønne regnskab.

Fuld af godt humør

Vælgermøde, mudderbad i rød blok og Enhedslisten Herning på Danmarkskortet. Det er bare nogle af de ting, jeg har oplevet i den politiske arena den seneste uges tid. Ingen skal kede sig under en valgkamp – så er det i hvert fald deres egen skyld 🙂

Erik Møller-Jensen er nummer to på vores liste. Han debuterede til et vælgermøde i tirsdags. Det foregik i Multicenter Hodsager, og det gik rigtig godt. Faktisk var det en på mange måder fin debat – panelet bestod udelukkende af kandidater, der ikke sidder i den nuværende kommunalbestyrelse. Så der blev ikke talt meget om finansiering. Til gengæld fik vi et godt indtryk af, hvad kandidaterne står for: Hvis økonomien rækker, hvad vil du så i byrådet?

Erik høstede i øvrigt debattens første bifald, da han nødtvungent måtte erklære sig fuldstændig enig med repræsentanten fra Dansk Folkeparti: Det er fuldstændig hul i hovedet at bruge en masse millioner på at bygge et nyt bibliotek, når vi samtidig sparer på kerneydelser andre steder i budgetterne.

På næste torsdag er det så min tur. Jeg skal debutere til Alles valg, der samarbejder med Stemmer på kanten. Spændende – jeg glæder mig til at prøve kræfter med paneldebattens ubønhørlige udstilling af manglende viden og besynderlige formuleringer…

Det var i øvrigt også i denne uge, vi fik lanceret vores politiske aftale med Socialdemokraterne. Det er jeg glad for. Nu ved borgerne, hvilke områder vi kan samles om i det meste af den røde blok. Jeg håber virkelig, SF er indstillet på at melde ud sammen med vi andre inden valget. Rød blok har brug for at stå samlet – fællesskab fungerer.

Det har de også opdaget i DR. Jens Ringberg brugte vores aftale som afsæt for en analyse af Enhedslistens fremgang på landsplan. Det er den fornemste markering, vi har fået af vores store arbejde i efteråret.

At det ikke bare er spin, vidner en solid dækning i Herning Folkeblad om. I det hele taget dækker vores lokale avis valgkampen sobert og nuanceret, alle nævnes og ingen glemmes. Tak for det.

I weekenden blev der for eksempel bragt et rimelig barsk læserbrev. Det er grove løjer at beskylde sine politiske modstandere for at at være fulde af løgn. Men bølgerne går jo højt til et kommunalvalg, og af og til får man ikke tænkt sig grundigt om, inden man trykker “Send”. Jeg ser frem til fortsatte debatter om politik i Herning, med SF og med alle andre. I bølgegang og med godt humør 🙂

Weekend med valg og vin

Det var i denne weekend, jeg var i gågaden for første gang. Kommunalvalget nærmer sig, så vi er på gaden for at dele materialer ud og snakke med folk. Da vejret artede sig nogenlunde, var der pænt med mennesker i byen. Jeg synes, vi blev pænt modtaget. Og jeg vil med det samme undskylde, hvis jeg kommer til at antaste de samme sagesløse medborgere de kommende lørdage. Det er svært at huske alle ansigter.

Vi stod i øvrigt sammen med SF, Venstre og en masse torvehandlende – og et flash mob fra Studsgaard Friskole, som gjorde opmærksom på skolens arbejde. Det kan du sikkert læse mere om i dagens udgave af Herning Folkeblad.

Det var også i denne weekend, at jeg gik i vinkælderen og satte gang i den malolaktiske gæring. Kort sagt skal den hårde æblesyre (malat) i vinen omdannes til den blødere mælkesyre (laktat). Det ser ud til at være gået fint i gang, og det varer i hvert fald et par uger.

Her er nogle notater fra vinkælderen.

26.10.2013: Malolaktisk gæring

 • Jeg omstikker den ene af tre balloner: En del går til opfyldning af de to øvrige, en del går til en 10-liters ballon, og endelig går resten til fad, inklusive lidt bærme. Jeg kan ikke fylde fadet, og det er temmelig risikabelt. Men jeg havde ikke bedre muligheder, så om ikke andet bliver træet ekstra mættet af vin.
 • Jeg udrører malolaktisk bakteriekultur i vand og lader det stå en halv times tid. Derefter fordeler jeg det ligeligt mellem de to fulde balloner. Der er nu 3-4 blop i minuttet fra ballonerne.
 • Jeg trækker vin uden bærme over i 10-liters ballonen. Den bliver ikke udsat for malolaktisk gæring, og den alkoholiske gæring er næsten overstået. Dermed har jeg en “ren” vin at spæde op med. Desuden kan den bruges til at tilføre ekstra syre med senere. Ballonen bør snart flyttes i køligere omgivelser.

Herning: En grøn kommune

I dag bringer Herning Folkeblad mit indlæg Se, en hare. Det beskriver meget godt, hvordan jeg ser på grøn omstilling og bæredygtighed. Det drejer sig om at tage små skridt – i den rigtige retning og i fælles fodslag.

Det gælder ikke kun i samspillet mellem kommunen og erhvervslivet. Vi har selv et borgerligt ansvar. For det er faktisk en ret så alvorlig udvikling, vi kan se i vores naturlige omgivelser – uanset hvem eller hvad der bærer ansvaret.

Hver dag (næsten da) stiller jeg mig selv et enkelt spørgsmål: Hvad kan jeg gøre anderledes, som vil bidrage til den grønne omstilling, men som ikke kræver en radikal ændring i min eller mine omgivelsers hverdag?

Det er langt fra hver dag, jeg laver noget om. Det er selve overvejelsen, der er god. På den måde vænner jeg mig langsomt til tanken om, at min hverdag måske kan blive anderledes, mere grøn, mere ansvarlig.

Ind imellem tager jeg så fat i én af overvejelserne og gør den til virkelighed: Køb økologisk mælk, lav vegetarmad en gang om ugen, gem alle madrester og find spændende måder at bruge det på senere, tag cyklen noget mere, lad ikke vandet løbe uden grund og så videre. Et skridt af gangen.

På samme måde mener jeg, at Herning Kommune skal arbejde på at blive grønnere. Vi kan sagtens finde en masse små ændringer, der ikke gør ondt i erhvervslivets og borgernes hverdag. Af stort og småt kan nævnes grøn indkøbspolitik, opsamling og genanvendelse af regnvand i offentlige bygninger, bedre affaldssortering, kommunens bilpark kan indgå i delebilordning, økologisk dyrkning af offentlig overskudsjord og gratis buskørsel for børn og unge i kommunen.

Lyder det farligt, revolutionært, livstruende? Det synes jeg ikke. De fleste ting kan vi sikkert blive enige om bredt – både politisk og på tværs af baggrund, erhverv og livssyn. Og når vi har taget de første små skridt, så gør vi klar til de næste.

Vi skal jo starte et sted. Det nemmeste er at starte lige dér, hvor vi er. Lad den grønne omstilling begynde.

Børn i Herning snydes for bedre kvalitet

Fra 2013 og frem skal Herning Kommune bruge ekstra penge på at skabe bedre kvalitet i dagtilbuddene. Hvis det ikke sker, går vores børn glip af nødvendig voksenkontakt og opmærksomhed, større tryghed, og generelt bedre rammer i hverdagen.

I forbindelse med finansloven for 2012 aftalte Enhedslisten med regeringen at bruge 500 millioner kroner på at ansætte 1500 personer i daginstitutionerne fra 2013. Formålet blev siden ændret, men tallene er de samme: I Herning Kommune har vi fået 8 millioner til at styrke kvaliteten i vores dagtilbud.

Ifølge en helt frisk opgørelse fra BUPL var der i budgettet for 2013 ikke afsat ekstra midler, der var tværtimod sparet. Og i 2014 er pengene heller ikke afsat – igen et stort 0, hvor der burde stå 8.000.000 kroner.

Der kan selvfølgelig være mange grunde til, at pengene ikke er brugt på det øremærkede formål. Jeg vil derfor opfordre Byrådets flertal, der står bag de to budgetforlig, til at svare på det helt oplagte spørgsmål: Hvor er de mange millioner blevet af?

I det kommende byråd vil Enhedslisten arbejde for bedre kvalitet i kommunens dagtilbud. Vi vil have særligt fokus på inklusionsområdet, så udsatte og svage grupper får bedre muligheder for en tryg fremtid i Herning. Og vi vil holde øje med, at øremærkede penge bruges på dét, de er afsat til.

(Note: Dette synspunkt er sendt til Herning Folkeblad.)

(Note: Dette synspunkt er bragt i Herning Folkeblad 15.10.2013.)

Et sted at bo – for to par sko

Huslejen på de nye ungdomsboliger midt i Herning bliver cirka 4.000 kroner om måneden. Herregud, det er jo bare to par sko! I hvert fald hvis du veksler dem i Græsted…

En studerende, der modtager SU, får maksimalt 6.000 kroner om måneden – og det er før skat. Så det kræver ikke den store embedseksamen at regne ud, at det ikke er den almindelige studerende, som er målgruppen for ungdomsboligerne.

Det er ganske afgjort heller ikke hjemløse unge eller andre udsatte, der har svære udfordringer i livet. I virkeligheden viser det sig nok, at målgruppen er netop dén gruppe unge, som selv på en SU – og sikkert med god hjælp hjemmefra – har råd til at købe sko i luksusklassen.

Det er forstemmende, at kommunen ikke gør en mere aktiv indsats for at sikre, at huslejen i boliger til unge reelt kan betales af unge. I Enhedslisten vil vi gøre vores til, at det kommende byråd sørger for ordentlige boliger til alle, uanset baggrund og indkomst. Og kvaliteten af dit fodtøj.